Weixi Kickstart

Räjähtävä lähtö WeChat-markkinointiin

Weixi Kickstart on täydellinen aloituspaketti WeChattiin

Miten WeChatissä kuuluu markkinoida? Mitkä ovat tyypilliset sisällöt? Miten takaan, että brändin tyyli säilyy yhtenäisenä tulevaisuudessakin? Weixi Kickstart auttaa yrityksiä käynnistämään WeChat-markkinointi luomalla täydellisen aloituspaketin yrityksille. Paketin avulla yritykset saavat kaiken tarvittavan, jolla markkinointi on tavoitteellista, systemaattista ja mitattavaa. 

Palvelun sisältö

WeChat-strategia

Pohjautuen liiketoimintatavoitteisiin luodaan toimintamalli WeChatiin, määritellään panostuksen taso ja asetetaan odotusarvot.

Brändiopas

Luodaan WeChat-brändiopas, joka toimii ohjenuorana markkinoinnin toteuttajalle. Sisältää tyylit, visuaaliset elementit, äänensävyt, tarkistuslistat ja ratkaisut yleisimpiin ongelmatilanteisiin.

Toimintasuunnitelma

Kuka tekee? Mitä tekee? Kuinka usein? Kenellä hyväksytetään? Miten toimintaa kehitetään? Kuka vastaa laadusta?

Kahden kuukauden sisällöt

Luodaan laadukkaat ja yhtenäiset sisällöt kahdelle ensimmäiselle toimintakuukaudelle. Nämä sisällöt toimivat pohjana tulevalle markkinoinnille.

KOL-suunnitelma

Key Opinion Leaders (KOL) ovat WeChat-julkimoita, joita voi käyttää mainontaan ja markkinointiin. Luodaan tarkka suunnitelma, budjetti ja sisällöt KOL:ien käyttämiseen ja oikein kohdeyleisön tavoittamiseen.

Nopea reagointi palautteisiin

WeChat on sosiaalinen media, jossa ihmiset ovat sosiaalisia ja haluavat olla vuorovaikutuksessa brändin kanssa. Weixi reagoi palautteisiin nopeasti ja asiallisesti.

Seuraajien kerääminen

WeChat-kanavan käynnistämisen tärkein tavoite on seuraajien kerääminen, johon kaikki toimenpiteet keskittyvät.

Aktivointikampanjat

Pelkkä laadukas sisältö ei alkuvaiheessa ole riittävä isojen massojen keräämiseen. Aktivointikampanjoiden tehtävänä on luoda tempauksia ja promoja, jotka innostavat uusia seuraajia.

Mittarit

Ainoastaan sitä mitä mitataan voidaan hallinnoida. Luomme WeChat-markkinointiin tehokkaat mittarit ja yksinkertaisen dashboardin, josta helposti voi seurata kampanjoiden onnistumista.

Pyydä lisätietoja

Saat vastauksen yhdessä työpäivässä

Weixi Kickstart

Projektin vaiheet

1. Aloitusmäärittely

Puolen päivän workshop, jossa selvitetään yrityksen tavoitteet, resurssit, aikataulut ja toiveet. Täytetään standardoitu WeChat-markkinoinnin selvityskysely ja kartoitetaan markkinoinnin asemointi, avainmyyntiargumentit ja ylivoimatekijät.

2. Määrittelyn purku ja hyväksyntä

Pohjautuen aloitusmäärittelyyn yritykselle esitellään ehdotus WeChat-markkinoinnin toteuttamisesta. Toimintasuunnitelmaa työstetään yhdessä vastaamaan yrityksen toiveita ja hyväksytään, kun laatu on tyydyttävä. Kesto yksi viikko.

3. WeChat-brändioppaan luonti ja hyväksyntä

Luodaan kattava ja selkeä opas WeChat-markkinointiin. Tavoitteena on varmistaa, että brändin ilme WeChatissä säilyy yhtenäisenä ja laadukkaana. Kesto kolme viikkoa.

4. Markkinointisisältöjen luonti

Pohjautuen toimintasuunnitelmaan, luodaan markkinointisisällöt: Tekstit, kuvat grafiikat.

5. Aktivointikampanjoiden valmistelu

Kehitetään ja valmistetaan aktivointikampanjat seuraajien keräämiseen. Luodaan tarvittavat visuaaliset elementit ja valitaan tarvittaessa sopivat mielipidevaikuttajat.

6. Markkinoinnin julkaisu ja ohjaus

Hallitusti julkaistaan markkinointimateriaaleja WeChat-vaatimusten ja käytäntöjen mukaisesti ja reagoidaan palautteisiin täsmällisesti.

7. Raportti ja analyysi

Kahden kuukauden markkinointijakson yhteenveto loppuraportoinnin muodossa, analyysi toteutumasta ja ehdotus jatkotoimenpiteisiin.

Aloita WeChat-markkinointi ammattimaisesti Weixi Kickstartilla

Palvelun laatutekijät

Ammattitaito

Täsmällisyys

Asiakasymmärrys

WeChat on miljardin ihmisen sosiaalinen media

Vahvalla tietotaidolla ja rohkealla asenteella jokainen suomalainen yritys voi myydä ja markkinoida Kiinaan. Weixi Kickstart auttaa aloittamaan WeChat-markkinoinnin Kiinan suurimmassa sosiaalisessa mediassa ammattimaisesti ja helposti.